همایش های آرشیو شده :

24اولین همایش ملی واکنش های چند جزئی
فارسی  mcrs.cnf.ir

23چهارمین کنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشکی
فارسی  rlums.cnf.ir

22اولین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی
فارسی  multimodaltransport.cnf.ir

21اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
فارسی  mip2012.cnf.ir

20سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
فارسی  irgid.cnf.ir

19سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
فارسی  siec2012.cnf.ir

18دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
فارسی  icdm.cnf.ir

17کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی
فارسی  valueworld.cnf.ir

16اولین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد دارو
فارسی  iapmeseminar.cnf.ir

15شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
فارسی  16gsishiraz.cnf.ir

14نخستین همایش ملی تازه های سلولی - مولکولی
فارسی  hamayeshpiau.cnf.ir

13اولین همایش ملی اسلام و ایتام
فارسی  eslam-itam.cnf.ir

12چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
فارسی  cfd4.cnf.ir

11دومین کنفرانس ملی بتن ایران و هشتمین همایش روز بتن
فارسی  ici90.cnf.ir

10اولین همایش ملی مسکن ایرانی
فارسی  maskanirani90.cnf.ir

9اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
فارسی  nsgi2011.cnf.ir

8اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
فارسی  www.tmsd.ir

7سلسله کنفرانس ها و نمایشگاههای مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی - نخستین کنفرانس : بیمارستان ها
فارسی  emh89.cnf.ir

6دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
فارسی  asds89.cnf.ir

5همایش ملی فیتو شیمی
فارسی  iau-npc.cnf.ir

4همايش ملي آشنايي با فناوريهاي روز در زمينه مهندسي مكانيك
فارسی  iaumech2011.cnf.ir

3اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار
فارسی  asds88.cnf.ir

2دومین کنفرانس كارآفريني كيترينگ سازگار با محيط زيست
فارسی  kitmancup.cnf.ir

1همایش منطقه ای علوم و مهندسی کامپیوتر
فارسی  rccse2009.cnf.ir

پورتال های همایش :

6پورتال همایش های دانشگاه محیط زیست
فارسی  coe.cnf.ir

5پورتال همایش های دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فارسی  sums.cnf.ir

4پورتال همایش های دانشگاه تربیت معلم سبزوار
فارسی  sttu.cnf.ir

3پورتال همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
فارسی  iauk.cnf.ir

2پورتال همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
فارسی  iauramhormoz.cnf.ir

1پورتال همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
فارسی  iaushiraz.cnf.ir