چه خدماتی جهت آرشیو به هر همایش / کنفرانس ارائه می شود ؟

1 - دامنه : ارائه یک دامنه با پسوند cnf.ir
2 - میزبانی وب : ارائه فضای لازم جهت آرشیو کلیه اطلاعات همایش
3 - وب سایت : اختصاص یک سایت به هر همایش جهت درج اطلاعات لازم ، به همراه سیستم مدیریت محتوای آن سایت
4 - ارائه فضا جهت درج مقالات منتخب : هر همایش می تواند از فضای در نظرگرفته شده جهت آرشیو مقالات منتخب آن همایش در سایت خود استفاده نماید .
5 - حذف محدودیت زمانی : پس از راه اندازی سایت همایش ، سایت بدون محدودیت زمانی در سال های متمادی قابل دسترس خواهد بود ، بدین ترتیب برای مثال 10 سال دیگر نیز وب سایت همایش شما در دسترس خواهد بود .
6 - خدمات رایگان : سیستم آرشیو همایش یک پروژه غیر انتفاعی بوده که در آن کلیه خدمات به صورت رایگان ارائه می شود و هدف این پروژه صرفا حفظ اطلاعات یک همایش پس از اتمام آن همایش است .