هدف و چشم انداز آرشیو همایش :

همایش تجلی تلاش یک جامعه برای برقراری ارتباط میان اعضای جامعه در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش ، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی است .
با برگزاری یک همایش ، شرایط و فضایی به وجود می آید که صاحبان اندیشه ها و ارائه دهندگان یافته های نو در یک فرصت مناسب به طرح مسائل بپردازند و واکنش جامعه را دریافت کنند .
هدف از آرشیو همایش نیز چنین است که این شرایط و فضا را از قید زمان خارج نماید و نتایج و دستاورد های مفید هر همایش را حفظ نموده و برای همیشه ماندگار و قابل دسترس نماید .
چگونه این مهم انجام می پذیرد ؟ این سئوال را با سئوالی دیگر پاسخ می دهیم ! پس از اتمام همایش شما ، وب سایت همایش تا چه زمانی اطلاعات را در خود نگه می دارد ؟ آیا با منقضی شدن دامنه و فضای میزبانی ، اطلاعات همایش نیز از میان می رود ؟ پاسخ این سئوال ما کاملا روشن است : آری
حال تصور نمایید که cnf.ir دامنه و فضایی جهت آرشیو همایش به صورت دائمی به هر همایش ارائه دهد . این پاسخ چگونگی آرشیو هر همایش خواهد بود !


دامنه همایش :

امکان ثبت دامنه جهت هر همایش علاوه بر پوشش مناسب سیستم آرشیو این امکان را فراهم می آورد تا به همایش ها و پورتال هایی که نیاز به دامنه اختصاصی دارند نیز بتوان خدمات مناسب را ارائه داد .